آدرس:

نشانی: همدان، میدان آرامگاه بوعلی سینا، ابتدای خیابان آیت الله مدنی، ساختمان بهار، طبقه سوم، شرکت توان دید آتی عاملیت فروش آسیاتک در همدان

تلفن:

۰۸۱-۳۱۵۵۴

فکس:

۰۸۱-۳۲۵۲۵۹۶۵

اگر فکسی که فرستادید خیلی مهم است لطفا با تماس تلفنی اطلاع دهید.
در فکس حتما اطلاعات دقیق تماس خود را ذکر کنید.

به ما ایمیل بفرستید