#کرونا_رفتنی‌ست_بهار_می‌آید✌️

#سازمان_فرهنگی_اجتماعی_و_ورزشی_شهرداری_همدان با افتخار تقدیم 🎁 می‌کند:

تولید دومین کلیپ کودکانه با موضوع کرونا وعید

🎥 کیلیپی شاد و با نشاط برای کودکان شهرمان

🎭 کاری از گروه هنری عموصفا و گیگیلی‌ها

#در_خانه_می‌مانیم_تا_کرونا_را_شکست_دهیم

روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری همدان