حضور شرکت توان دید آتی

در هجدهمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان،اسباب بازی،سیسمونی،سرگرمی،تفریحی،ورزشی،لوازم و تجهیزات آموزشی

هجدهمین نمایشگاه تخصصی کودک و نوجوان، اسباب بازی، سیسمونی، سرگرمی، تفریحی، ورزشی، لوازم و تجهیزات آموزشی توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان در تاریخ ۱۹-۲۵ آذر ۱۳۹۷ در شهر همدان و در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان همدان برگزار گردید،

شرکت توان دید آتی در این نمایشگاه با هدف ارائه خدمات مطلوب به بازدیدکنندگان محترم در این نمایشگاه بصورت جدی حضور یافت.