پیام مدیرعامل

اشتغال، ‌کاراآفرینی،‌ تولید ثروت، ‌تزریق امید و انگیزه به نسل جوان همواره شاه بیت تمام سیاست‌گذاری‌ها، سمینارها، برنامه و سخنرانی دولتمردان بوده و خواهد‌ بود. اما آیا متناسب با این کلمات زیبا و دلنشین، سیاست‌گذاری و اقدامات مناسب نیز به کار بسته شده‌است؟ یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال مولد، تمرکز زدایی و توزیع عادلانه فرصت‌های کسب و کار در کل کشور است، به گونه‌ای که این تصور که همه چیز در پایتخت است، از ذهن جویندگان کار تغییر کند و روند مهاجرت از دیگر نقاط کشور به تهران کاهش یابد. اما سیاست‌هایی که از سوی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در مراکز استان‌ها جهت تامین نیازمندی‌های خود اجرا می‌کنند، همسو با سیاست تمرکز زدایی هست؟
متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود برخلاف دستور صریح و بخشنامه های متعددی که از سوی دولت ارایه شده‌است و ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی را مکلف به تامین نیازمندی‌های خود از تامین کنندگان داخلی کرده‌است، همچنان ارگانها به تامین مایحتاج خود از شرکت‌های مستقر در پایتخت اصرار می‌ورزند و توانمندی و امکانات شرکت‌های داخل استان را نادیده می‌گیرند. بطور قطع دولت یکی از بزرگترین مشتریان خدمات و محصولات است و چرخش مالی ایجاد شده برای تامین این نیازمندی می‌تواند محرک مطمئن و توانمندی برای به کار افتادن موتور اشتغال‌زایی در استان‌ها باشد.

نکته دیگر اینکه حتی در مواردی هم که این نیاز از طریق شرکت‌های داخل استان تامین می شود،‌ متاسفانه شاهد سایه سنگین رانت، ارتباط و تمرکز روی یک یا چند شرکت خاص هستیم به گونه‌ای که بخش مهمی از این نیازمندی‌ها توسط همان چند شرکت خاص تامین می‌گردد و هیچ فرصتی برای سایر شرکت‌ها باقی نمی‌ماند. مسلماً عدم دستیابی به راهکار مناسب برای خروج از این معضل، علاوه بر تجمیع قدرت در یک نقطه و گسترش رانت و فساد، موجب تلقین حس ناامیدی به جوانان و شرکت های نوپا می‌گردد.
امیدواریم همانطور که دولت محترم شعار جوان‌گرایی و بها‌دادن به آنها را در دستور کار خود قرار داده‌است، ‌با اتخاذ تدابیر هوشمندانه‌تر برای مبارزه با تمرکز‌گرایی در پایتخت و یا چند شرکت‌ خاص و تجدید نظر در رویه تامین نیازمندی‌های سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برای ایجاد بازاری با فرصت‌های برابر،‌ این امید را در دل جوانان و شرکت‌های فعال و نوپا بوجود آورد تا بتوانند با به چالش کشیدن توانمندی‌های خود، با تامین بخشی از نیازمندی‌های این بازار مصرف، مسیر پیشرفت و ترقی خود را مهیا سازند.