چارت سازمانی شرکت توان دید آتی نمایندگی آسیاتک در همدان

امید

رحیمیان

مدیر عامل

دپارتمان

فروش

علی اکبر

سماوات

کارشناس فروش

امین

رحیمیان

کارشناس فروش

قراباغی

کارشناس فروش

شایگان

کارشناس فروش

دپارتمان

فنی و پشتیبانی

افشین

رحیمیان

کارشناس فنی

امیرحسین

خدابنده‌لو

کارشناس فنی

دپارتمان

IT

محمد

صالحی دانا

طراح سایت و سئوکار

گرافیست

پیمان

حصاری

کارشناس IT

دپارتمان

مالی

وزینی

مدیر مالی