چارت سازمانی شرکت توان دید آتی نمایندگی آسیاتک در همدان

امید

رحیمیان

مدیر عامل

دپارتمان

فروش

امین

رحیمیان

کارشناس فروش

قراباغی

کارشناس فروش

شایگان

کارشناس فروش

دپارتمان

فنی و پشتیبانی

افشین

رحیمیان

کارشناس فنی

امیرحسین

خدابنده‌لو

کارشناس فنی

دپارتمان

IT

مهدی

گلشنی یونس

طراح سایت و سئوکار

دپارتمان

مالی

کریمی

مدیر مالی