فرهنگ سازمانی آسیاتک

فرهنگ سازمانی دربرگیرنده ارزش‌ها و رفتارهایی است که به محیط اجتماعی و روانی منحصر به فرد سازمان کمک می‌نمایند. فرهنگ شامل چشم‌انداز، ماموریت، ارزش‌ها، هنجارها، باورها و عادات سازمان است. شرکت آسیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور و شرکتی پیشرو در راستای فرهنگ سازی در درون سازمان و در سطح جامعه در ابتدای سال ۹۶ در کمیته فرهنگ سازمانی، پروژه های زیر را طرح ریزی و در طول سال اجرا کرده است: