خدمات اینترنت پرسرعت بی سیم اشتراکی آسیاتک در همدان

با تــوجه به محــدودیت های ارایه ســرویس های مــبتنی بر بستـــر مخــابراتی، شــرکت انتقال داده های آســیاتک اقــدام به ارایــه خدمات پــهنای باند اشتــراکی ثابت بر بستــر وایــرلس نموده است. نظر به اینکه دسترسی به این خدمات مستلزم امکان سنجی دقیق فنی می باشد، لذا پس از انتخاب سرویس مذکور، درنقشه امکان سنجی محل دریافت سرویس را مشخص نمایید. همچنین لازم به توضیح  است هزینه تجهیزات نهایی سمت مشترک (رادیو گیرنده ، پایه ، کابل و اکسس پوینت) به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می گردد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن نمایندگی آسیاتک در همدان ۶۵ ۵۹ ۳۲۵۲ ۰۸۱  تماس حاصل فرمایید.

محدوده تحت پوشش اینترنت بی سیم اشتراکی در شهر همدان

خدمات اینترنت پرسرعت بی سیم اشتراکی آسیاتک در همدان - owa

تعرفه های اینترنت بی سیم اشتراکی

اینترنت پرسرعت بی سیم اشتراکی نامحدود Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت (ریال)
سرویس OWA نامحدود برنزی  از ۱۲۸تا ۱۰۲۴ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۵گیگ ۱ ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۳۶۰,۰۰۰
سرویس OWA نامحدود نقره ای از ۲۵۶ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۳۶گیگ ۱ ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۶۵۰,۰۰۰
سرویس OWA نامحدود طلایی از ۵۱۲ تا ۴۰۹۶ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۸۰گیگ ۱ ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۲,۵۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت بی سیم اشتراکی ۵۰ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت (ریال)
سرویس OWA از ۱ تا ۵۰ مگ/ ۱۰۰۰ گیگ ۳ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۹,۱۵۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا۵۰مگ/۵۰۰ گیگ ۱۲ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۷,۰۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۵۰ مگ/ ۳۰۰ گیگ ۶ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۳,۵۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا۵۰مگ/۱۰۰ گیگ ۱۲ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۲,۷۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۵۰مگ/۶۰ گیگ ۱ ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۹۵۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت بی سیم اشتراکی ۴۰ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت (ریال)
سرویس OWA از ۱ تا ۴۰مگ/۲۰۴۸ گیگ ۱۲ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۴۰مگ/۱۰۲۴ گیگ ۱۲ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۴۰مگ/۳۰۰ گیگ ۱۲ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۴,۵۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۴۰ مگ ۶۰۰ گیگ ۱ ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۸,۶۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۴۰مگ/۱۰۰ گیگ ۶ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۲,۰۰۰,۰۰۰
سرویس OWA از ۱ تا ۴۰مگ/ ۱۵گیگ ۳ماهه ثبت نام اولیه + تمدید ۵۰۰,۰۰۰
نام سرویس توضیحات قیمت (ریال) قیمت سه ماهه (ریال) قیمت شش ماهه (ریال) قیمت سالانه (ریال)  
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۲۴۰۰ گیگ در ۱۲ ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
----
۲۲,۹۲۶,۰۰۰
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۱۲۰۰ گیگ در ۱۲ ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
----
۱۲,۱۸۰,۰۰۰
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۱۲۰۰ گیگ در۶ ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
۱۱,۴۶۳,۰۰۰
----
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۶۰۰ گیگ در ۱۲ ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
۷,۲۶۰,۰۰۰
----
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۶۰۰ گیگ در ۶ ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
۶,۰۹۰,۰۰۰
----
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۶۰۰ گیگ در ۳ ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
۵,۷۳۱,۵۰۰
----
----
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۳۰۰ گیگ در ۶ ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
----
۳,۶۳۰,۰۰۰
----
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۳۰۰ گیگ در ۳ ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
۳,۰۴۵,۰۰۰
----
----
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ/ ۲۰۰ گیگ ۱ ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
۱,۹۱۰,۵۰۰
۵,۷۳۱,۵۰۰
۱۱,۴۶۳,۰۰۰
۲۲,۹۲۶,۰۰۰
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ ۱۵۰ گیگ در ۳ ماه
ثبت نام اولیه + تمدید
----
۱,۸۱۵,۰۰۰
----
----
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ/ ۱۰۰ گیگ ۱ ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
۱,۰۱۵,۰۰۰
۳,۰۴۵,۰۰۰
۶,۰۹۰,۰۰۰
۱۲,۱۸۰,۰۰۰
سرویس اینترانت OWA از ۱ تا ۸ مگ/ ۵۰ گیگ ۱ ماهه
ثبت نام اولیه + تمدید
۶۰۵,۰۰۰
۱,۸۱۵,۰۰۰
۳,۶۳۰,۰۰۰
۷,۲۶۰,۰۰۰

“حجم های اعلامی در کلیه پکیج های سرویس وایرلس اشتراکی به صورت بین الملل بوده و در صورت استفاده از سایت های منتخب داخلی هر گیگ معادل دو گیگ محسوب خواهد شد .” 

هزینه نصب اکسس پوینت و راه اندازی سرویس به مبلغ ۱۵,۰۰۰ تومان می باشد. همچنین هزینه نصب تجهیزات رادیویی در پشت بام و کابل کشی آن بسته به شرایط در محل دریافت می گردد.

توجه نمایید درصورتی که بعد از امکانسنجی حضوری و مثبت بودن امکان سرویس دهی، درخواست دریافت سرویس از طرف مشتری کنسل گردد مبلغ ایاب و ذهاب و هزینه امکان سنجی معادل ۱۵،۰۰۰ تومان از مشتری اخذ می گردد.

*سرعت سرویس وایرلس اشتراکی حداقل ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه و حداکثر سرعت، بسته به شرایط محیطی، می تواند تا سرعت اسمی سرویس متغیر باشد.