سرویس های جذاب آسیاتکی ویژه ماه مبارک رمضان

سرویس های جذاب آسیاتکی ویژه ماه مبارک رمضان
به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک سرویس ها و بسته ترافیکی، افطار تا سحر رمضان با مشخصات ذیل از تاریخ ۹۸/۰۲/۱۸ لغایت ۹۸/۰۲/۳۱ جهت رفاه حال هرچه بیشتر مشترکین و مشتریان عزیز فعال می گردد.

نام سرویس

توضیح مشخصات سرویس

قیمت کل (تومان)

سرویس افطار تا سحر ۱۶ مگ ۳ ماهه

با سرعت ۴ برابر به همراه ۱۵۰گیگ ترافیک اضافه بین الملل

(مجموع آستانه مصرف ۲۰۰ گیگ داخلی معادل ۱۰۰ گیگ بین الملل در سه ماه به صورت شناور+ ۳۰۰ گیگ حجم اضافه قابل استفاده در بازه زمانی ۹شب تا ۶صبح  بصورت هدیه)

۱۲۰،۰۰۰

سرویس  افطار تا سحر ۸ مگ ۱ ماهه

همراه با ۱۵۰ گیگ ترافیک اضافه بین الملل

(مجموع آستانه مصرف ۶۰ گیگ داخلی معادل ۳۰ گیگ بین الملل + ۳۰۰ گیگ حجم اضافه قابل استفاده در بازه زمانی ۹شب تا۶صبح)

 

۵۵،۰۰۰

سرویس  افطار تا سحر ۴مگ ۱ماهه

با امکان بهره برداری ۲ برابری از ظرفیت بصورت هدیه در طول شب

(مجموع آستانه مصرف ۴۵ گیگ داخلی معادل ۲۲/۵ گیگ بین الملل با قابلیت بهره برداری ۲ برابری از ظرفیت در بازه زمانی از ۹ شب تا ۶صبح بصورت هدیه)

 

۳۵،۰۰۰

بسته ترافیک رمضان  ۳۰۰ گیگ ۳۰ روزه (۹شب تا ۶ صبح)

۳۰.۰۰۰