خدمات ویژه آسیاتک همدان برای اعضای خانه کارگر

TD-LTE

اینترنت ثابت نسل ۴

ADSL2+

اینترنت پرسرعت ثابت

آسیاتل

تلفن ثابت آسیاتک